Γ. Σουρή 20

121 31 Περιστέρι

Αθήνα

Τηλέφωνα: 210-5781303, 210-5781304

email: info@rax-clothing,gr

Κύπρος: Αντιπρόσωπος κ. Φακαλάς Χρήστος Τηλ: 00357 99561806

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Γ. Σουρή 20
121 31, Περιστέρι
Αθήνα

0030 210 5781303

©2017 by RAX Clothing Ltd